ADN

ADN – Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.

In aanloop naar het nieuwe ADN2019 zijn contacten gelegd met de Binnenvaart organisaties. Met ingang van 1 januari 2019 is ATEX in zijn volledigheid in het ADN2019 opgenomen.

Wijzigingen ADN-2019

De belangrijkste wijziging is dat het ADN 2019 wordt geharmoniseerd met de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid. Deze harmonisatie heeft vele vergaande gevolgen voor zowel de droge lading als voor de tankvaart.

Naast wijzigingen in constructievoorschriften zijn er ook wijzigingen in de bedrijfsvoorschriften van het ADN.

Inmiddels hebben we de nodige ervaring opgedaan bij diverse nieuwbouwprojecten en bestaande binnenvaartschepen.

Wat zijn de gevolgen voor de Binnenvaart ?!

Hiervoor hebben een stappenplan ontwikkeld dat als een cafetariamodel is opgezet.

Uit dit cafetariamodel kunnen die onderwerpen gekozen worden die relevant zijn voor uw situatie. Immers; elke situatie is anders.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Opstellen relevante documenten om explosieveiligheid van uw schip aan te tonen
  • Beoordelen aanwezige apparatuur aan boord van uw schip aan de hand van inspecties
  • Risicobeoordeling uitvoeren op apparatuur welke geplaatst is vóór 2003, met name pompen
  • Indien nodig certificering bestaande apparatuur
  • Indien nodig gesprekspartner met Overheid of keuringsinstanties voor/met u
  • Training bemanningsleden
  • en verder..

Door onze ervaring kunnen we de situatie aan boord van uw schip naadloos laten aansluiten bij de situatie van uw laad- of losplaatsen.

Specifiek voor binnenvaartschepen hebben we ook de mogelijkheid binnen de Benelux en Duitsland ter plaatse te komen.

Contact aan boord

Wellicht dat u het heeft ondervonden, het I-L&T komt steeds vaker en onaangekondigd langs, maar ook verzekeringsmaatschappijen stellen zwaardere eisen aan uw explosieveiligheid.

We zoeken altijd naar passende oplossingen voor uw schip. Tijdens de boordbezoeken en persoonlijke gesprekken inventariseren we waar de knelpunten zijn en gaan daarmee aan de slag.

Meer weten? Neem contact met ons op!

info@123atex.eu

085-0508123

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Beleidsverklaring | Website door: Dorst