Bekijk de bedrijfsvideo

EVD

Aan de hand van de checklist uit de ATEX 153 kan voor uw bedrijf het ExplosieVeiligheidsDocument worden opgesteld. In dit EVD worden de organisatorische en technische maatregelen beschreven, maar daarnaast kan het EVD ook als raamwerk dienen om te verwijzen naar andere ATEX gerelateerde zaken binnen uw bedrijf.

Het Explosie Veiligheid Document, EVD, is in feite de gebruiksaanwijzing van uw installatie om deze explosieveilig in bedrijf te houden. Dit EVD is een kapstok document waarin organisatorische en technische maatregelen zijn samengevat. Vanuit ATEX153 is dit een verplicht document voor uw organisatie. Door ons opgestelde EVD’s voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de AI-34.

De aanwezige producten met hun specifieke eigenschappen worden in het EVD vastgelegd in een productenlijst.  Dit geldt ook voor de plaatsen waar deze voorkomen, maar dan in een gevarenbronnenlijst. Met deze informatie wordt vervolgens de risicobeoordeling gemaakt van de betreffende installaties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van mogelijke ontstekingsbronnen. Het resultaat van de risicobeoordeling is dan de zoneringstekening waarop met verschillende arceringen en eventueel kleur is aangegeven welke zoneringen van toepassing zijn.

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Website door: Dorst