Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Dat veiligheid een relevant thema is binnen de industrie, is iedereen bekend. Het is cruciaal om medewerkers én equipment zoveel mogelijk te beschermen tegen potentiële risico’s. 123ATEX.eu ondersteund klanten continu met het in kaart brengen van de risico’s en het nemen van de juiste preventieve maatregelen. Dit wordt gedaan vanuit verschillende diensten, zoals een QuickScan, maar ook door middel van het opstellen van een EVD (explosieveiligheidsdocument). Over het EVD willen we via deze wijze meer informatie geven. Klik hier wanneer u liever direct contact met 123ATEX opneemt. 

Ontstekingsbronnen analyse

Een EVD  is een raamdocument, waarin risico’s in kaart gebracht worden en technische en organisatorische maatregelen omschreven worden. De risico’s worden in kaart gebracht door het ontwerp, gebruik en werking van de installatie te toetsen aan de 13 ontstekingsbronnen die benoemd zijn in de EN 1127-1.
De EN 1127-1 geeft aan met welke ontstekingsbronnen er rekening gehouden moeten worden. U kunt hierbij denken aan elektrische en mechanische vonken, maar ook aan ontstekingsbronnen zoals elektromagnetische golven en adiabatische compressie. Binnen gas zoneringen zijn er 13 ontstekingsbronnen te beoordelen, voor stofzones zijn dit er 9.
Kortom, per ontstekingsbron wordt er in kaart gebracht hoe groot het risico is voor de desbetreffende bedrijfsinstallaties.

Explosieveiligheidsdocument: Technische en organisatorische maatregelen

Wanneer de ontstekingsbronnen in kaart zijn gebracht, is het van belang dat er maatregelen getroffen worden om de risico’s tot een minimum te beperken.
Maatregelen worden binnen een EVD verdeeld in technische maatregelen en organisatorische maatregelen.
Technische maatregelen zijn praktische oplossingen die risico’s kunnen verminderen. Een simpel voorbeeld van een technische maatregel is het vervangen van een normale lamp, naar een ATEX-gecertificeerde lamp. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is het opstellen van gedragsregels, voor het werken in gebieden met explosiegevaar.

In een EVD dienen de explosiegevaarlijke zones te zijn ingedeeld. Dit gebeurt vanuit de Europese normen: NEN-EN-IEC 60079-10-1 voor Gas en NEN-EN-IEC 60079-10-2 voor Stof. Deze normen behandelen de classificatie van gebieden waar een kans op het ontstaan van een explosieve atmosfeer aanwezig is.
Een handleiding voor het indelen van de gevarenzones conform de Europese norm is de Nederlandse praktijkrichtlijn 7910 (NPR-7910) deel 1 en 2.

Afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat een explosieve atmosfeer voor kan komen worden de zoneringen bepaald. Een explosieve atmosfeer wordt veroorzaakt door gevarenbronnen, producteigenschappen en de hoeveelheid product dat vrij kan komen.

Wanneer is een explosieveiligheidsdocument verplicht?

In ATEX richtlijn 153 wordt aangegeven wanneer bedrijven verplicht zijn om een Explosieveiligheidsdocument te hebben. Een vuistregel om te kijken of een bedrijf een Explosieveiligheidsdocument nodig heeft, is het kijken naar de aanwezigheid van gevaarlijke producten.

Werkwijze EVD 123ATEX.eu

De werkwijze voor een EVD van 123ATEX.eu begint met een locatiebezoek. Het doel van dit bezoek is om een realistisch beeld van de situatie te krijgen. Klanten vinden dat 123ATEX.eu zichzelf onderscheidt door een oplossingsgerichte mindset te hebben. Explosieveiligheidsdocumenten van 123ATEX.eu worden niet onnodig gevuld met normteksten, maar komen tot de kern.  
Daarnaast ondersteunt 123ATEX.eu in het bedenken van aansluitende technische en organisatorische maatregelen, om het risico zoveel mogelijk te beperken.  
Na het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument blijft 123ATEX.eu de klant ondersteunen door interne audits uit te voeren, of te ondersteunen bij externe audits.  

Explosieveiligheidsdocument laten opstellen

Zou u graag vrijblijvend in contact komen met één van de 123ATEX.eu specialisten, voor het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument? Neem dan, uiteraard geheel vrijblijvend contact op.

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Beleidsverklaring | Website door: Dorst