Quickscan

Wanneer er binnen een bedrijf sprake is van mogelijk explosiegevaar is er sluitend ATEX-beleid verplicht, zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/99/EG: ATEX153. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring geloven we in doeltreffende stappen naar een veiligere en conformere werkomgeving. Dit is de reden dat wij de QuickScan als dienst bij onze klanten aanbieden. Maak kennis met deze dienst, een snelle, maar gedegen eerste evaluatie die pijnpunten blootlegt en een helder pad naar verbetering wijst. 

Waarom kiezen klanten voor de QuickScan?

Een nulmeting door externe experts biedt een objectieve beoordeling van de huidige uitgangspositie. Bij 123ATEX.eu richten we ons op het verstrekken van gedegen inzicht, waarmee we samen met u de weg vrijmaken voor het optimaliseren van uw maatregelen. Ons team van professionals combineert technische expertise met een praktische benadering om knelpunten te identificeren zonder onnodige complexiteit. Deze dienst is dus bij veel van onze relaties het begin van een succesvolle samenwerking. 

Plan van aanpak

Het proces is efficiënt maar diepgaand, vertrouwend op een team van ervaren 123ATEX.eu professionals met kennis van ATEX-vraagstukken. Een team specialisten van uw bedrijf is ook beschikbaar tijdens de QuickScan, wat niet alleen zorgt voor een snelle doorlooptijd maar ook de nauwkeurigheid van onze evaluatie waarborgt. In een tijdsbestek van 4-6 uur onderzoeken we samen met uw team alle 27 ATEX 153-onderwerpen. Deze onderwerpen zijn verdeeld onder drie blokken, namelijk: 

  • Risicobeoordeling installatie 
  • Technische maatregelen 
  • Organisatorische maatregelen

Het is waarschijnlijk dat er bij uw bedrijf al veel zaken geregeld zijn, echter wordt er bij de QuickScan ook gekeken of de maatregelen dusdanig op elkaar aansluiten dat er sprake is van een volledig ATEX-beleid 

Vervolgstappen en aanvullende diensten

Mocht de QuickScan tekortkomingen aan het licht brengen, kan een vervolgstap zijn om verder te gaan met een verdiepende GAP-analyse. Per onderwerp duiken we dieper in de materie, waarbij we problemen benoemen en inhoudelijk aangeven wat verbeterd moet worden. Onze aanpak is transparant en resultaatgericht, met de nadruk op het bieden van oplossingen.  

123ATEX.eu biedt diverse diensten op het gebied van ATEX. Voorbeelden van deze diensten zijn het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument, NEN3140 en NEN1010 inspecties  en het verstrekken van trainingen en inspecties. Kijk gerust eens op de overzichtspagina van onze diensten. 

Conclusie en contactgegevens

Bij 123ATEX.eu geloven we dat een QuickScan een basis vormt voor grondige optimalisatie. Onze diensten voor klanten, onder andere in de industrie en scheepvaart zijn ontworpen om een verantwoord ATEX-beleid uit te voeren. De ATEX QuickScan fungeert als een waardevolle eerste stap in dit proces. 

Ontdek de kracht van een grondige nulmeting met onze ATEX QuickScan en leg de basis voor een veiligere werkomgeving. Neem vandaag nog contact op met 123ATEX.eu en zet samen met ons de eerste stap naar een verantwoord ATEX-beleid. 

info@123atex.eu 

085-0508123 

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Beleidsverklaring | Website door: Dorst