Bekijk de bedrijfsvideo

Inspecties

Installaties en explosieveilige E&I-apparatuur moeten overeenkomstig de norm NEN-EN-IEC 60079-17 periodiek worden geïnspecteerd. Naast de periodieke inspecties bestaat er de mogelijkheid om op basis van voortdurend toezicht in combinatie met onderhoud en steekproeven te inspecteren. Voor niet-elektrische apparatuur ligt dit wat onduidelijker. Graag bespreken wij met u onze visie op inspecteren, waarbij het uitgangspunt is: geen concessies te doen ten aanzien van veiligheid. Aan de andere kant moet het inspecteren van uw installatie wel pragmatisch aangepakt worden, zeker als deze installatie al wat ouder is.

De ATEX 153 schrijft voor dat apparaten die opgesteld en gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving, geïnspecteerd moeten zijn. Dit geldt voor elektrische (E), instrumentele (I) en niet-elektrische  (mechanische M) apparatuur. Daarnaast kan er sprake zijn van verplaatsbare apparatuur. Deze E&I-apparatuur wordt getoetst aan de vragen in de NEN-EN-IEC 60079-17. Mechanische apparatuur wordt getoetst aan de NEN-EN-ISO 80079-36 & 37.

Er bestaan verschillende soorten inspecties.

Nulmeting nieuwe installatie

Voor de eerste in gebruik name van de apparatuur (E, I, M), dient een inspectie uitgevoerd te worden. Dit is de nulmeting initiële inspectie.

Periodieke inspectie bestaande installatie

Bestaande installaties dienen periodiek geïnspecteerd te worden. Voor E&I-apparatuur schrijft de norm NEN-EN-IEC 60079-17 voor dat deze apparatuur elke 3 jaar opnieuw geïnspecteerd dient te worden. Voor M-apparatuur geldt deze periodieke inspectieplicht niet. Deze apparatuur wordt op basis van onderhoudsvoorschriften voortdurend gecontroleerd.

Bestaande M-apparatuur

Voor M-apparaten die reeds voor 01 juli 2003 in bedrijf genomen zijn, is het vaak lastig te achterhalen of ze explosieveilig zijn. Deze apparaten beoordelen we dan op basis van een risicobeoordeling, ook wel Ignition Hazard Assessment (IHA) genoemd. De uitkomst van de IHA bepaald of een M-apparaat geschikt is, of dat er eventueel aanvullende voorwaarden gesteld moeten worden.

Voortdurend toezicht

Indien voldoende reden is de voorgeschreven inspectiefrequentie aan te passen, kan het zelfs zo zijn dat overgestapt kan worden naar voortdurend toezicht. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij kunnen uw bedrijf begeleiden naar een systeem van voortdurend toezicht als vervanger van de periodieke inspectie. Hiermee valt een aanzienlijke besparing te realiseren, zonder afbreuk aan veiligheid te doen.

Onze werkwijze

Wanneer wij gevraagd worden voor het uitvoeren van de inspecties, zowel nulmeting als periodiek, beginnen we met het opstellen van een inspectieplan. Dit geldt ook voor het uitvoeren van IHA’s. Hierin worden alle randvoorwaarden en gemaakt afspraken besproken. Ook klant specifieke afwijkingen en/of acceptatiecriteria worden besproken en vastgelegd.

Met onze inspectie App kunnen we op een uniforme wijze de inspecties uitvoeren en registreren. Indien gewenst kunnen we deze inspecties koppelen aan ons Inspectie Management Systeem waar naast herstelacties ook planningen vastgelegd kunnen worden. We geven laten graag in een demo zien wat de mogelijkheden zijn en hoe dit Inspectie Management Systeem gekoppeld kan worden aan SAP, Maximo, InTools enzovoorts.

Wilt u meer weten? of vrijblijvend een gesprek?

Neem contact op met: Hjalmer@123ATEX.eu

Of bel direct: tel:+31628614959

 

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Website door: Dorst