Quickscan

Is er bij uw bedrijf sprake van mogelijk explosie gevaar?

Dan is er voor uw bedrijf een sluitend ATEX beleid verplicht, zoals vastgelegd is in de Europese Richtlijn 1999/99/EG: ATEX153.

Het beleid is in basis ingedeeld in drie blokken:

  • risicobeoordeling installatie
  • technische maatregelen
  • organisatorische maatregelen

Per blok is er dan nog een onderverdeling, met in totaal een  27-tal onderwerpen.

Ongetwijfeld zal er binnen uw bedrijf al veel geregeld zijn, maar sluiten alle maatregelen dusdanig op elkaar aan dat er sprake is van een volledig ATEX beleid?

Om te beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de 27 onderwerpen die binnen de ATEX 153 beoordeeld moeten worden, hebben wij een QuickScan ontwikkeld waarmee we op een heldere manier kunnen vaststellen of uw bedrijf het beleid op orde heeft.

Mochten er tekortkomingen uit de QuickScan naar voren komen, dan kunnen we op basis van een verdiepende GAP −analyse per onderwerp inhoudelijk zichtbaar maken wat er nog verbeterd moet worden.

De QuickScan neemt ongeveer 4 −6 uur in beslag, op voorwaarde dat er een team van uw bedrijf beschikbaar is dat inzage heeft in de manier waarop uw bedrijf ATEX heeft georganiseerd.

Voorbeeld: 

Uit de QuickScan is in het blok risicobeoordeling installatie een afwijking gevonden op het onderwerp producten.

Er is wel een overzicht van de diverse producten die op het terrein aanwezig zijn, maar niet precies hoeveel en waar. Tevens zijn de gegevens niet bekend die nodig zijn om de explosie gevaarlijke eigenschappen van de producten te kunnen bepalen.

De vervolgactie is dan vanuit de GAP analyse aanvullende vragen te gaan stellen, zoals explosie gevaarlijke eigenschappen, hoeveelheden, productbladen en locaties waar deze producten op het terrein aanwezig zijn. Hiervoor is het van belang dat er medewerkers betrokken worden bij deze inventarisatie van bijvoorbeeld de afdeling productie of proces veiligheid.

Zo kunnen we elk van de 27 onderwerpen met behulp van verdiepende vragen verder uitdiepen, en wordt, door middel van de GAP −analyse, het volledige ATEX beleid van uw organisatie in kaart gebracht.

Is uw interesse gewekt? Twijfel dan niet en neem contact op via   info@123atex.eu

 

 

Terug
(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Beleidsverklaring | Website door: Dorst